İç Kontrol Standartları

·         GİRİŞ

·         Misyon - Vizyon

·         Genel Organizasyon Şeması

·         Organizasyon Şeması

·         Ek. 5. Eğitim. Deneyim. Tablosu

İÇ KONTROL İŞ AKIŞI

1.    Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

2.    Yurtiçi Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması

3.     Fatura ve Malzeme Ödeme İş Akış Şeması

4.    Tek Kaynak Usulü Satınalma İş Akış Şeması

5.      Evrak Kayıt İş Akış Şeması

6.   Satın Alma Yönetim İş Akış Şeması

7.    Açık İhale Usulü Satın Alma İş Akış Şeması

8. Pazarlık Usulü İş Akış Şeması

9. DMO Alım İş Akış Şeması

10. Doğrudan Temin İş Akış Şeması

11. Belli İstekler arası İhale İş Akış Şeması

İŞ TANIMLARI

1.    İşletme Müdürü  İş Tanımı

2.    Yazı İşleri-İşletmede çalışanların özlük takibi/Sekreterlik

3.    Satın alma Birim Sorumlusu

4.    Doğrudan Temin Birimi memurları

5.    İhale Birimi memurları

6.    Performans Takip ve Tahakkuk Birimi memurları

7.    İşletme Bağlı Birimleri Bütçe/Protokole Bağlı Faaliyetler   Birimi memurları

8.    Ödeme emir ve Muhasebe İşlem Fişi Düzenleyen memurları

9.    Gelir Gerçekleştirme/ Evrak Kayıt Posta Birim Sorumlusu

10. Gelir Gerçekleştirme/  Fatura/Medula Belge  düzenlenmesi memurları

11. Evrak Kayıt-Posta memuru

12. Tedavi avans iadesi/zorunlu tıbbi sigorta tahakkuku memuru

13. 4/B, Kadrolu maaş, hizmet alımı ihalesi hakkediş ve Dış Birim Fatura Birimi Sorumlusu

14. 4/B Maaş/Hizmet alımı hakediş/Fiili Hizmet düzenleyen memur

15. Nöbet ücretleri/Kıdem tazminatı hazırlama/Manuel Fatura düzenleme-web işlemleri memuru

16. Medula Listesi Teslimi usul ve esaslar-Teslim Tutanağını İş Tanımları

 

RİSKLER

1.    Misyon. Vizyon. Hedefler

2.    Performans. Yonetimi. ve. Motivasyon

3.    İletisim. ve. Koordinasyon

4.    Hizmet. İçi. Eğitim 

5.    Personel Yapısı

6.    Çalışma. Ortamı. Koşulları

7.    Organizasyon. Yapısı. ve. Yönetim

8.    Bilgi. Teknolojileri

9.    Asal. İş. ve İşlemler

10. Ek.3.Org.Yön.Sür.Perf.Analizi.Sonuç

11. Ek. 23. Risk. Değerlendirme. Tablosu

12. Ek. 24. Risk. Derecelendirme. Matrisi. Tablosu

13. Ek. 25. Risk. Skoru. Değerlendirme. Puan. Tablosu

14. Ek. 26. Kritik. Risk. Alanları. Değerlendirme. Tablosu

15. Ek. 27. Risk. Önem. Derece. Göre. Sır. Tablosu

16. Ek. 28. Risk. Sınıflandırma. Tablosu

17. Ek. 30. Risk. Kap. Takdir. Etme. Tablosu

18. Ek. 31. Risklere. Verilecek. Yanıtlar. Tablosu

19. Ek. 32. Risk. Ver. Yan. İlgili. Ger. Alanları. Tablosu

20. Ek. 33. Risk. Envanteri. Tablosu

21. Ek. 34. Risk Eylem Plan Tablosu

22. Ek. 35. Medula Listesi Teslimi Risk ve Analizleri