Birim Hizmetleri

İşletme Müdürü

İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

Satın Alma Birimi

Üniversite Hastanesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alım ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda İhale ve doğrudan temin usulüyle karşılanmaktadır. Birimde  12 personel görev yapmaktadır.

 

Tahakkuk Birimi

Satın alınan mal ve hizmet alımlarının tahakkuk işlemlerinin yapıldığı birimdir. Birimde 4 memur görev yapmaktadır.

 

Gelir Gerçekleştirme - Evrak Kayıt Posta Birimi

SGK mensuplarının MEDULA sistemine kayıt ve gönderme işlemleri yapılan fatura ve icmalleri ile diğer tedavi gören hastaların kontrol ve imzasının tamamlanarak, ilgili Müdürlüğe gönderilmesini sağlamaktır.

İcmali hazırlanan eki faturalar elden veya postayla evrak kayıt posta birim görevlisi tarafından ulaştırılır. Ayrıca İşletme adına gelen evrak ve gönderilecek yazı ve belgelerin kayıt ve teslim işlemleri de burada yapılmaktadır. Birimde 5 personel  görev yapmaktadır.

 

4B Özlük Takip - Avans ve Zorunlu Sigorta

Hastaneye avans olarak yatırılan tutarlardan herhangi bir nedenle geri ödenmesi gereken miktarları gerekli evrakları tamamlayarak hasta veya yakınına iade edilmesini sağlanır, İşletme 4/B kadrosunda çalışan personellerin özlük işleri, öğretim elamanlarının zorunlu sigorta kurum payı ödeme belgelerinin düzenlenmesi işlemi,  bir personel tarafından yürütülmektedir.

4/B, Kadrolu maaş, hizmet alımı ihalesi hakkediş ve Dış Birim Fatura Birimi

Birimde iki personel görev yapmaktadır. İşletmenin kadrolu ve 4/B kadrosunda bulunan çalışanların maaş ve diğer özlük haklarına ilişkin ödemeye esas belgelerinin düzenlenmesi, hizmet ihalesi kapsamında hak ediş ve tahakkuk hazırlığı, araştırma görevlileri ile yardımcı sağlık hizmetlerinin nöbet ücretlerine ilişkin belgelerin düzenlenmesi, İşletmenin Web sayfası güncelleme ve işlerliğinin yürütülmesi, İşletmede üretilen (Hastane dışı) mal/hizmet faturalarının tanzimi yapılmaktadır.

Performans Takip ve Tahakkuk Birimi/ Bütçe

Performans ve sabit ek ödeme bordro ve tahakkuk belgelerinin düzenlenmesi, İcradan gelen ödemelerin hazırlanması, İşletme birimlerinin talep ettiği faturaların muhasebe işlem fişlerinin düzenlenmesi, İşletmenin KDV, muhtasar  ve damga vergisi kesintilerinin takip edilerek beyanname verilmesi ile Muhasebe İşlem Fişinin düzenlenmesi, İşletme Birimleri bütçe, ek bütçe ve bütçe aktarmalarının takibi işlemlerinin yürütülmesi,  birimde üç personel görev yapmaktadır.

 

Yazı İşleri-İşletmede çalışanların özlük takibi/Sekreterlik

Müdürlükle ilgili verilen yazışmaların yapılması, çalışanların izin-rapor takibi, Müdürlükle ilgili sekretarya işlemlerini görevini yürütmekle görevli bir personel bulunmaktadır.