FATURA DÜZENLENMESİ

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından Döner Sermaye yönetmeliği çerçevesinde yapılan hizmetin karşılığı olarak Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına yatırılan tutarlar için 213 sayılı Vergi Usul kanununun 231. Maddesi gereği, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Kişi ve kuruluşlar tarafından yatırılan tutarlar için düzenlenen dekontlarda, ödeme yapan özel ve tüzel kişilerin fatura bilgileri ve posta adresleri ve yapılan hizmetin niteliği bulunmadığı için fatura düzenlenmekte ve teslim edilmesinde sorun yaşanmaktadır.

Adı geçen kanunun ilgili maddesi gereği cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için Saymanlık Müdürlüğünün hesabına yatırılan tutarlara ait özel ve tüzel kişilerin fatura bilgileri ile açık adresinin hizmeti yapan Öğretim elemanı/ Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı tarafından İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi veya hizmet karşılığı para yatıran özel ve tüzel kişilerin talep etmesi gerekmektedir.