Birim Çalışanları

 

İşletme Müdürü: Emin BİDAV
Dahili : 1600

Satınalma Birimi Sorumlusu: Şube Müd. Yaşar TAŞAR
Dahili: 1597

4/B Maaş - Zorunlu Sigorta - Dış Birim Fatura(1) - Firma Çalışanları Hakediş Birim Sorumlusu : Mustafa KALKANCI
Dahili:1502

Sekreterlik ve Yazı İşleri Birimi: Faik KARŞILAYAN
Dahili : 1600

Satınalma İhale İşleri Birimi Memurları
Dahili : 1623

Eşref ALANBAY

Kürşad GÖÇERİ

Mustafa ÇEVİK

Suat YILDIRIM

Ahmet ERGÜN

Satınalma Doğrudan Temin Birimi Memurları
Dahili: 1599

Mehmet ULAŞ

Ümit TÜRKOĞLU

Erkan TOKAT

Ömer Faruk GÜN

Serhat ERGÜCÜ

Ersin KÖSE

Evrak Kayıt Postalama Birimi Memurları
Dahili: 1601

Erkan YILDIRIM

Gelir Gerçekleştirme Birimi Sorumlusu: Gülden KÜÇÜK
Dahili:1361

Gelir Gerçekleştirme Birimi Memurları

Yasemin ASLAN

Hasan SERT 

4/B Maaş - Zorunlu Sigorta - Dış Birim Fatura(1) - Firma Çalışanları Hakediş Birimi Memurları
Dahili: 1501


K
ürşat SAYI

Performans Takip ve Tahakkuk Birimi - Avans İadesi - Dış Birim Fatura(2) Memurları
Dahili:1493 - 1602

Ünal ÖZKAN

Mustafa KIZILKAYA

Hilal KAMAÇ 

Tahakkuk Birimi Memurları:

Veysel Sadi DAŞTEMEL

Esra KARTAL

Yunus KULAÇ